• مزایده  سواری دنا به شماره انتظامی 675 د 32 مدل : 1397 تیپ: DENA + EF7 - MT در شهر عجبشير

توضیحات

مزایده سواری دنا به شماره انتظامی 675 د 32 مدل : 1397 تیپ: DENA + EF7 - MT وضعیت ظاهری خودرو: پهلوی سمت تصادفی و خودرو از سمت راست ضربه بسیار جزئی داشته و کارائی لاستیک ها 50 درصد می باشد....

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

599281

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه