• مزایده یک دستگاه خودرو پراید  رنگ : سفید  مدل : 87