• مزایده 80 دستگاه خودرو های مازاد (موسسه اقتصادی) شامل : انواع پژو و پراید  + لودر کاترپیلار G-۹۵۰