• مزایده پراید تیپ جی تی ایکس آی ، بنزین سوز ، به رنگ سفید شیری روغنی، مدل 1385