• مزایده  پژو پارس جي ال ايکس دوگانه سوز  به رنگ سفيد روغني مدل 1389

توضیحات

مزایده پژو پارس جي ال ايکس دوگانه سوز به شماره 56س 658 ايران 93 به رنگ سفيد روغني مدل 1389 نگ درب موتور در قسمت جلو سمت راست بتونه قبلي دارد و ترک خورده است. دورتا دور وسيله آثارزدگي است "خودرو مذکور به مبلغ 2/800/000/000ریال ارزيابي ش..

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

599089

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه