• مزایده 4 دستگاه خودروی مازاد (دانشگاه ازاد اسلامی) شامل :پژو 405 دوگانه سوز،وانت مزدا،پژو آردی