• مزایده پرايد تيپ جي تي ايکس آي  مدل 1384

توضیحات

مزایده پرايد تيپ جي تي ايکس آي مدل 1384 ودروفاقد بیمه می باشد .لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ا..

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

598987

استان برگزاری

قزوین

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه