• مزایده  زامياد كاربري وانت زير كاربري وانت سيستم نيسان تيپ /2400  سال توليد 1387

توضیحات

مزایده زامياد كاربري وانت زير كاربري وانت سيستم نيسان تيپ /2400 سال توليد 1387 يک تانکر 2000 ليتري پر در اتاق بار است و در صورت دارا بودن بيمه و سالم بودن موتور با تانکر، به مبلغ 2/200/000/000 ريال ارزیابی شده..

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

598978

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه