• مزایده خرید خودرو پراید  رنگ : نقره ای  مدل : 86