• مزایده یک دستگاه خودرو رانا  رنگ : سفید  مدل : 96 زیر قیمت بازار : 280/000/000 تومان !