• مزایده نیسان جوک  رنگ : قرمز  مدل : 2015  پلاک منطقه آزاد