• مزایده فروش خودرو پراید  رنگ : نقره ای  مدل : 85