• مزایده خرید خودرو تیبا 231  رنگ : سفید  مدل : 92 در شهر لامرد