• مزایده 4 دستگاه خودرو و موتور سیکلت (بانک صادرات) شامل :پژو پارس 89 ،  پراید GTX