• مزایده 11 دستگاه خودروی (کمیته امداد امام) شامل : نیسان وانت،مزدا دو کابین،پیکان وانت، پیکان سواری

توضیحات

مزایده 11 دستگاه خودروی (کمیته امداد امام) شامل :
1.پیکان وانت مدل 1378
2.مزدا دو کابین مدل 1376
3.پیکان وانت مدل 1381
4.پیکان وانت مدل 1382
5.پیکان وانت مدل 1383
6.نیسان مدل 1374
7.پیکان سواری مدل 1380
8.پیکان سواری مدل 1382
9.پیکان سواری مدل 1380
10.پیکان سواری مدل 1382
11.پیکان سواری مدل 1380

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

598486

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه