• مزایده  پرايد مدل : 1381 وضعیت آج لاستیک : سالم و دارای عاج 50% رنگ: سفید