• مزایده خرید خودرو سمند تاکسی  رنگ : زرد  مدل : 94