• مزایده دو دستگاه  1.ام وی ام 315 مدل 92 سفید  2. رانا مدل 1400سفید