• مزایده وانت مزدا  رنگ : نقره ای  مدل : 90  در شهر اباده