• مزایده  سايپا - QUIK-MT مدل 1401

توضیحات

مزایده سايپا - QUIK-MT مدل 1401 میزان اج لاستیکها و رینگ خودروي مذكور در سطح اتکا 100 درصد است . همچنين طبق اظهارکتبي نماينده بستانکار خودرو فوق تا تاريخ 1403/09/20 داراي بيمه نامه ثالث ميباشد ...

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597928

استان برگزاری

چهارمحال

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه