• مزایده 3 دستگاه خودروی مازاد (شرکت سهامی عام) شامل :  دنا EF7 ، سمند سورن و سمند LX