• مزایده سایپا ساینا سی ان جی به پلاک 93-647س87 سفید روغنی مدل 1402