• مزایده يك دستگاه خودروسواری پراید

توضیحات

مزایده يك دستگاه خودروسواری پراید ظاهری و فنی خودرو موصوف در زمان بازدید و با در نظر گرفتن سایر هزینه های جانبی موثر در ارزیابی از جمله هزینه نقل و انتقال-مالیات-بیم

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597733

استان برگزاری

بوشهر

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه