• car

توضیحات

مزایده ماشین آلات مازاد شامل: انواع کامیون و ماشین آلات راهسازی نو و مستعمل و آهن آلات مستعمل
تاریخ دریافت اسناد و بازدید از ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ الی ۱۴۰۳:۰۴/۰۷ و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد ساعت ۱۳ روز
شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ میباشد.

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597625

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه