• مزایده خرید وانت زامیاد  رنگ : آبی  مدل : 94 در شهر لامرد