• مزایده یک دستگاه  سمند LX  رنگ : نوک مدادی  مدل : 96