• car

توضیحات

مزایده ۳ دستگاه خودرو (اداره کل مالیات ) شامل : پیکان CNG مدل 1380 قیمت : 35میلیون !
روز برگزاری مزایده ساعت 10 صبح تاریخ 3 تیر 1403 می باشد
برای اطلاعات بیشتر با شماره سازمان مربوطه بعد خرید اشتراک تماس بگیرید

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597337

استان برگزاری

ارومیه

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه