• مزایده سواری پراید 111 به شماره پلاک ایران 75-123 م 31 رنگ سفید

توضیحات

مزایده سواری پراید 111 به شماره پلاک ایران 75-123 م 31 رنگ سفید خودرو سالم و آماده بکار ارزیابی با توجه به وضعیت فنی و ظاهری و عرف بازار قیمت پایه کارشناسی مبلغ 2050000000 ریال تعیین و برآورد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597310

استان برگزاری

کرمان

قیمت :

205,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه