• مزایده یک دستگاه  جک S5 اتومات  رنگ : مشکی  مدل : 96