• car

توضیحات

مزایده 2 دستگاه خودروی زیر قیمت بازار (بیمه کوثر) شامل :
پژو پارس 90 قیمت : 130/000/000 تومان
پراید 96 قیمت : 110/000/000 تومان
مزایده به صورت حضوری برگزار می شود

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

597208

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه