• مزایده دو دستگاه خودرو:  وانت مزدا مدل 1384 نوک مدادی وانت پیکان مدل 1389 سفید روغنی