• مزایده  پراید جی تی ایکس کاربري سواری مدل 1383 شمسی به رنگ سفید