• مزایده دو دستگاه  1. پژو پارس مدل 83 نقره ای  2. پراید مدل 94 سفید