• مزایده دو دستگاه خودرو شامل :   1. کوییک مدل 1401  2. پراید مدل 99