• مزایده یک دستگاه  دنا EF7  رنگ : سفید  مدل : اعلام نشده