• مزایده یک دستگاه  خودرو پژو پارس  رنگ : سفید  مدل : 93