• مزایده یک دستگاه کشاورزی (تراکتور) فرگوسن رنگ قرمز روغنی 4 سیلندر قیمت : 170/000/000 تومان !

توضیحات

مزایده یک دستگاه کشاورزی (تراکتور) فرگوسن رنگ قرمز روغنی 4 سیلندر قیمت : 170/000/000 تومان !
سابقه تصادف ندارد و نیاز به یک سری تعمیرات دارد
مزایده حضوری می باشد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

596797

استان برگزاری

کرمانشاه

قیمت :

170,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه