• مزایده یک دستگاه  سمند LX  رنگ : سفید  مدل : 1400