• مزایده یک دستگاه  رانا TU5  رنگ : مشکی  مدل : 93 در شهر مهاباد