• car

توضیحات

مزایده سواری پرایدمدل 1386به رنگ خاکستری درصدلاستیکها کمترازپنجاه درصدبوده میزان خلافی خودرو حدودیک میلیون تومان وفاقدبیمه میباشد،اصالت خودرو موردتایید که ...

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

594286

استان برگزاری

گیلان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه