• car

توضیحات

مزایده پژو تيپ پارس نوع رنگ خاکستري متالیک سال توليد 1390 دارای بیمه شخص ثالث می باشد . قیمت پایه کارشناسی برای مزایده مبلغ 260 میلیون تومان ارزیابی گردیده و ارزیابی قطعیت یافته ..

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

593962

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه