• car

توضیحات

مزایده رنو تيپ مگان L-84-K4M سال توليد 1388 لاستیکها بیش از 80درصد کرارائی دارند داخل اطاق شامل صندلیها و کنسول و داشبرد تمیز دیده میشود و به مبلغ 4/500/000/000ریال ارزیابی...

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

593341

استان برگزاری

تهران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه