• car

توضیحات

مزایده خرید پراید رنگ : خاکستری تیپ : صبا -گلگیر جلو به سمت راست زده گی ورنگ پریدگی دارد گلگیر جلو به سمت چپ خوردگی و رنگ پریدگی دارد سپر جلو به سمت چپ شکسته است ...

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

592555

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه