• car

توضیحات

مزایده سواری پراید بشماره انتظامی 88 ق142ایران 16 مدل 1387 به رنگ سفید خودرو حدود 30درصد کارایی دارند اتاق خودرو کمی پوسیدگی و با توجه به آثار کشیدگی و فرورفتگی نیاز به صافکاری و نقاشی دور دا..

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

589534

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه