• car

توضیحات

مزایده پژو تیپ:206GTX شماره پلاک انتظامی:55-997ی 54 مدل:1383 رنگ:بژ متالیک دنه سالم مختصر خش خوردگی دارد و سپر جلو ضربه دارد و شاسی سالم و اصالت خودرو مورد تایید و قابلیت تعویض پلاک دارد قیمت پایه خودرو مذکور در شرایط لحظه بازدید مبلغ 1/500/000/000 ریال تعیین و برآورد می گردد....

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

589219

استان برگزاری

کرمانشاه

قیمت :

150,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه