• car

توضیحات

مزایده بیش از 30 دستگاه ماشین الات کشاورزی در استان های تهران و سمنان به شرح زیر :
1.تراکتور رومانی
2.بذرکار تراشکده 4 ردیفه
3.بذر کار پنوماتیک 6 ردیف طرح کورلند
4.تراکتور 285 (جایگزینی واحد فنی)
5.چغندرکن خمسه
6.تریلی 4 چرخ
7.تانکر 2000 لیتری
8.کودکار 6 ردیفه
9.کودکار 4 ردیفه
10.کولتیواتور لی لی استون 6 ردیفه
11.کولتیواتور 6 ردیفه
12.چغندرکن 2 ردیفه سازه نگار
13.دیسک 36 پره جاندیری
14.دیسک 24 پره
15.کانتینر 6 متری چرخ دار
16.گندم کار ماشین برزگر
17.اتوردیف چغندر (شیپر) 2 دستگاه
18.نهرکن
19.مرزکش
20.چغندر بارکن سازه نگار
21.چغندرکن ردیفه کن 6 (ردیف)
22.گاوآهن 3 خیش
23.گاوآهن 4 خیش جاندیری
24.تراکتور جاندیر 3140
مزایده حضوری در محل می باشد

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

588346

استان برگزاری

تهران

قیمت :

100,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه