• car

توضیحات

مزایده یک دستگاه (تراکتور) کشاورزی بدون پلاک به قیمت : 137،000،000 تومان!
این مزایده اینترنتی می باشد
جهت بازدید از تراکتور از تاریخ 1403/01/18 الی 1403/01/30 به محل بازدید در فایل مراجعه کنید

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

587575

استان برگزاری

زنجان

قیمت :

137,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه