• car

توضیحات

مزایده خودروی 18 دستگاه (اداره برق) به صورت اینترنتی شامل :
1. وانت زامیاد مدل 1394
2. وانت زامیاد مدل 1377
3. وانت نیسان مدل 1360
4. وانت نیسان مدل 1385
5. وانت دوکابین مزدا مدل 1381
6.وانت دوکابین مزدا مدل 1383
7.وانت دوکابین مزدا مدل 1385
8. وانت دوکابین مزدا مدل 1389
9. وانت مزدا مدل 1374
10.وانت مزدا مدل 1371
11.وانت دو کابین آمیکو مدل 1397
12.وانت دو کابین آمیکو مدل 1397
13.وانت دو کابین آمیکو مدل 1397
14.وانت دو کابین آمیکو مدل 1397
15.وانت دو کابین نیسان مدل 1386
16.وانت دو کابین نیسان مدل 1387
17.سواری کار پاژن مدل 1382
18.وانت دو کابین کاپرا مدل 1389
این مزایده به صورت اینترنتی در سایت مزایده گذار انجام می شود

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

570751

استان برگزاری

قزوین

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه