• مزایده 2 دستگاه خودروی (شرکت شیر پاستوریزه ) تریلی فاو مدل 1395 و  پارس مدل 1393