• مزایده 6 دستگاه خودرو های مازاد (شرکت گاز) به صورت اینترنتی : پژو 405 و وانت مزدا